• broken image
 • POBIERZ APLIKACJE

  Wszystkie aplikacje są bezpłatne. Korzystać w nich można tylko na tabletach

  broken image

  To aplikacja z której warto korzystać codziennie. Dzięki niej dowiesz się o nietypowym święcie lub imieninach przypadających danego dnia, znajdziesz informacje związane z pamięcią i zdrowiem

  MEMO Dzień
  broken image
  broken image

  Przy pomocy tej aplikacji utrwalisz i przechowasz ważne dla Ciebie wspomnienia. Będą zawsze pod ręką, a dzięki wygodnej formie, będziesz w stanie łatwo dzielić się nimi z bliskimi.

  MEMO Pamiątki
  broken image

  To aplikacja oferująca różnorodne ćwiczenia, które stymulują działanie umysłu. Korzystając z ćwiczeń regularnie wzmocnisz swoją pamięć i utrzymasz ją w dobrej kondycji.

  MEMO Trening
  broken image
 • O MEMO

   

  MEMO to projekt, którego celem było stworzenie multimedialnego, czyli wykorzystującego różne techniki audio-wizualne, urządzenia dedykowanego seniorom (65+).

   

  Korzystanie z niego pomaga osobom starszym oswoić się z nowymi technologiami (i przez to pośrednio zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i kulturalnemu), ale także, co bardzo ważne – stymulować ich pamięć. Pamięci jako takiej nie da się naprawić, ale można robić wiele, by jak najdłużej utrzymywać ją w dobrej kondycji i to właśnie było jednym z głównych zadań naszego urządzenia. Wspiera ono także nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzypokoleniowych.

   

  Urządzenie zostało stworzone z udziałem projektantów i specjalistów od technologii, ale w cały proces, niemal na każdym jego etapie zaangażowani byli także sami seniorzy jako przyszli użytkownicy.

   

  MEMO przeszło 3 miesięczne testy prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu SWPS, których celem było zmierzenie wpływu jaki aplikacje mają na kondycje poznawczą użytkowników. Dodatkowo było także sprawdzane pod kątem sposobów jego używania w różnych kontekstach - przez osoby mieszkające samodzielnie, w relacji dziadkowie-wnuczki, a także podczas zajęć grupowych. jak i sposobów jego używania. Dzięki temu możliwe było wychwycenie wszelkich usterek, ale także barier lub przeszkód, które mogłyby potencjalnie zniechęcać seniorów do korzystania z urządzenia.

   

  Na urządzenie składają się: tablet, jego obudowa, oprogramowanie - 3 aplikacje: MEMO Trening, MEMO Dzień, MEMO Pamiątki wraz z autorskimi treściami wykorzystującymi obrazy czy muzykę.

 • Nasz projekt to 3 lata pracy i wiele mniejszych kroków po drodze

   

   

  broken image

  Diagnoza potrzeb seniorów

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Punkt wyjścia

   

  Zamiast od razu przystąpić do projektowania urządzenia postanowiliśmy rozpocząć od dowiedzenia się, czego seniorzy potrzebują, jakiego typu urządzenia mają obecnie do dyspozycji oraz z jakiego typu barierami stykają się na co dzień (nie tylko jeśli chodzi o nowe technologie).

  Niezbędną wiedzę zbieraliśmy od przedstawicieli różnorodnych środowisk zajmujących się tematyką osób starszych (m.in. akademicy, geriatrzy, pracownicy ngo, przedstawiciele samorządów), pracowników ośrodków opieki i samych seniorów. Zaplanowaliśmy kompleksowe badania jakościowe (a tym m.in. wizyty studyjne w wybranych domach opieki oraz centrach seniorów w Warszawie i Gdyni) oraz ilościowe (badanie na wybranej próbie seniorów prowadzone przez badaczy z Uniwersytetu SWPS).

  broken image

  Przegląd literatury, dostępnych rozwiązań i technologii

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Żeby nie wyważać otwartych drzwi

   

  W ramach przygotowań do stworzenia urządzenia przeprowadziliśmy szeroką analizę dostępnej literatury, publikacji i badań. Efektem były trzy dokumenty:

  1. Analiza istniejących produktów i usług skierowanych do seniorów
  2. Inwentaryzacja dostępnych technologii możliwych do zastosowania w urządzeniu
  3. Inwentaryzacja dostępnych zasobów archiwalnych możliwych do wykorzystania w urządzeniu.
  broken image

  Projektowanie

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Z udziałem interdyscyplinarnego zespołu

   

  W projektowaniu urządzenia wykorzystana została metoda Design Thinking, która zakłada: stworzenie interdyscyplinarnego zespołu (co zagwarantuje udział przedstawicieli wszystkich partnerów, specjalistów w dziedzinie designu oraz innych ekspertów); dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników oraz testowanie hipotez i prototypów poprzez zbieranie opinii osób starszych. Dzięki zastosowaniu tej metody powstał innowacyjny produkt, pożądany przez użytkownika, możliwy do wykonania o rozsądnych kosztach produkcji.

  broken image

  Przygotowanie i testowanie prototypu

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Czy pomysł się sprawdza

   

  Prototyp został umieszczony na trzy miesiące w instytucjach świadczących usługi dla seniorów. Osoby starsze były zachęcane do korzystania z urządzenia zarówno samodzielnie, jak i w ramach zajęć terapeutycznych/grupowych. W testowaniu prowadzonym przez badaczy z Uniwersytetu SWPS brała także udział grupa kontrolna, dzięki czemu możliwe było zmierzenie realnego wpływu urządzenia na użytkowników.

  Testy nakierowane na sprawdzenie sposobów użytkowania i różnych kontekstów w jakich może być ono wykorzystywane zostały także przeprowadzone przez badaczy z Fundacji Stocznia. Prototyp sprawdzany był przez odpowiednio dobrane grupy: seniorów mieszkających samodzielnie, par dziadkowie-wnuki a także prowadzących zajęcia grupowe w różnych instytucjach świadczących usługi dla osób starszych (całodobowych domach pobytu, dziennych domach pobytu, ale także bibliotekach i zajęciach prowadzonych przez fundację).

  broken image

  Przygotowanie planu wdrożenia

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Jak wprowadzić urządzenie do sprzedaży

   

  W ramach przygotowań do wprowadzenia urządzenia na rynek opracujemy m.in.: przepisy (ustawy, rozporządzenia) wpływające na możliwość zakupu urządzenia przez instytucje publiczne; przeprowadzimy rozmowy z kierownikami placówek dedykowanym seniorom, przedstawicielami samorządów; a także obliczymy koszty produkcji urządzenia.
  Projekt przewiduje udostępnienie kodu oprogramowania na otwartej licencji CC.
   

 • Dane i publikacje

  Ciekawe i cenne informacje zebrane podczas badań i analizy literatury

  Diagnoza potrzeb seniorów. Podsumowanie wizyt studyjnych w ramach projektu MEMO

  Raport zawierający podsumowanie badań jakościowych przeprowadzonych w celu diagnozy potrzeb seniorów.

  Badacze odwiedzili miejsca gdzie stale bądź okresowo przebywają osoby starsze oraz domy kultury, biblioteki, centrum centra aktywności, gdzie osoby starsze stanowią jedną z grup użytkowników. W raporcie znalazły się obserwacje dotyczące tego jak (i z kim) seniorzy spędzają czas, jak korzystają z nowych technologii, ale także pamięci i wspomnień oraz roli i pozycji opiekunów.

  Badania prowadzone były w Warszawie i Gdyni w okresie czerwiec - listopad 2015 przez zespół Stoczni przy wsparciu badaczy z Uniwersytetu SWPS i Laboratorium EE.

   

  Raport do pobrania tutaj: Diagnoza potrzeb seniorów. Podsumowanie wizyt studyjnych w ramach projektu MEMO

  „Seniorzy, pamięć, technologia”

  Raport jest podsumowaniem analizy desk research wykonanej przez badaczy i naukowców z Uniwersytetu SWPS. W dokumencie zebrano i uporządkowano wnioski z badań dotyczących czynników spowalniających procesy starzenia się i degeneracji mózgu, ale także informacje dotyczące pamięci jako takiej oraz czynników mających wpływ na jej kondycję.

   

   

  Raport do pobrania tutaj: "Seniorzy, pamięć, technologia".

  Analiza produktów
  i usług związanych z pamięcią
  przeznaczonych dla seniorów

  Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza ma na celu prezentację najważniejszych ustaleń dotyczących barier w szerszym wykorzystywaniu technologii cyfrowych przez osoby starsze. Zawiera również opis wyników badań nad strategiami adaptacyjnymi i edukacyjnymi związanymi z nabywaniem kompetencji w zakresie korzystania ze wspomnianych technologii przez seniorów, a także analizy skuteczności różnych rozwiązań ICT w obszarze wsparcia osób w podeszłym wieku. Druga część raportu to przegląd istniejących rozwiązań – produktów i usług przeznaczonych dla seniorów – o funkcjach podobnych do tych zaplanowanych w ramach projektu MEMO stosowanych za granicą.

   

  Raport do pobrania tutaj: Analiza produktów i usług związanych z pamięcią

  Badania PolSenior

  Wskazują stopniowe narastanie otępienia lekkiego, umiarkowanego i znacznego wraz z wiekiem (5-10% po 65 roku życia, częstość występowania podwaja się na każde 5 lat życia, osiągając plateau po 85 roku życia). Najczęściej zaburzenia funkcji poznawczych obserwowano wśród mieszkańców wsi i z niższym wykształceniem. W dyskusji autorzy dodają iż czynnikiem ochronnym jest aktywność umysłowa i związane z nią lata edukacji.

  48% polskich seniorów

  Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pokazuje, iż polscy seniorzy chętnie sięgają po technologie kojarzone dotąd z młodością. W ubiegłym roku z usług telefonii komórkowej korzystało blisko 89% Polaków powyżej 50-go roku życia. Blisko połowa polskich seniorów deklaruje dostęp do internetu, a co drugi posiada komputer. Z komputera oraz dostępu do internetu korzysta 48% osób należących do wspomnianej grupy wiekowej.

 • Zespół

   

   

   

  broken image

  FUNDACJA STOCZNIA

  Lider projektu

  Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 11 lat wspiera i upowszechnia skuteczne i innowacyjne rozwiązania problemów społecznych w Polsce. Działamy na rzecz osób i instytucji, które chcą zmienić swoje otoczenie na lepsze.

  Fundacja Stocznia. Projektujemy rozwiązania dla codziennych problemów

  Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

  Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia, konsekwencji oraz zaangażowania.

   

  Więcej informacji: www.stocznia.org.pl

  Zapraszamy również na stronę programu Siłownia Pamięci – treningi umysłu dla seniorów www.silowniapamieci.pl

  broken image

  LABORATORIUM EE

  Partner

  Myślimy kodem, tworzymy sercem. Jesteśmy niezależną badawczo-rozwojową firmą technologiczną, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem usług i produktów cyfrowych, tworzonych z myślą o realizacji potrzeb społecznych, edukacyjnych i biznesowych. Taki zakres działalności wymaga kreatywnego i merytorycznego zespołu, znajomości technologii oraz sprawnego zarządzania projektami. Na tych trzech filarach opiera się Laboratorium EE i one są źródłem wartości, którą dostarczamy naszym klientom.

   

  Więcej informacji: laboratorium.ee

   

  broken image

  UNIWERSYTET SWPS

  Partner

  Istnieje od 1996 r. Prowadzi działalność dydaktyczną w Warszawie oraz 4 wydziałach zamiejscowych (Sopot, Wrocław Katowice, Poznań). Obecnie na 7 wydziałach (w tym: ponad 20 kierunkach) w ramach studiów I, II i III stopnia kształci 12 000 osób. SWPS zajmuje 3 miejsce w Polsce w rankingu na najlepsze studia psychologiczne w Polsce (wyniki Rankingu Uczelni Akademickich dziennika miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita” w 2013 r.). O jej wysokiej pozycji decydują w znacznym stopniu studia psychologiczne, skupiające najmocniejsze środowisko naukowe w tej dziedzinie w Polsce.

   

  Więcej informacji: www.swps.pl

   

  broken image

  GDYNIA

  Partner

  Jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Od 2001 roku Gdynia bardzo silnie inwestuje w innowacyjne rozwiązania: w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego udzielane jest wsparcie innowacyjnym przedsięwzięciom i firmom. Od 2012 roku w Parku rozwijany jest również moduł innowacji społecznych, którego celem jest sieciowanie instytucji i organizacji a także szukanie nowych rozwiązań na rzecz różnorodnych grup (często marginalizowanych). W Gdyni, w wyniku synergii działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Aktywności Seniora, licznych organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i biznesowych oraz modułu innowacji społecznych tworzone są nowoczesne i innowacyjne rozwiązania na rzecz seniorów.

   

  Więcej informacji: http://www.gdynia.pl/

 • broken image

  Maria Wiśnicka

  Fundacja PBIS „Stocznia”

  broken image

  Maja Durlik

  Fundacja PBIS „Stocznia”

  broken image

  Edyta Bonk

  Uniwersytet SWPS

  broken image

  Sylwiusz Retowski

  Uniwersytet SWPS

  broken image

  Bartosz Karcz

  Uniwersytet SWPS

  broken image

  Angelika Losko

  Laboratorium EE

  broken image

  Ludwik Trammer

  Laboratorium EE

   

  broken image

  Bartosz Stodulski

  Laboratorium EE

  broken image

  Aleksandra
  Dębska-Cenian

  Miasto Gdynia

  broken image

  Katarzyna Ziemann

  LIS Gdynia

   

 • broken image

   

  Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  w ramach konkursu Innowacje Społeczne II.

 • Napisz do nas

  Fundacja Stocznia
  Plac Zamkowy 10
  00-277 Warszawa
  +48) 22 378 38 94